lördag 10 november 2012

Svenska skolan

Ettorna började med sångstund och fortsatte sedan med att leka affär, spela spelet "Titta & hitta", leka doktor och rita. De fick sin nya skolbok "Fem myror är fler än fyra elefanter" och pratade om bokstäverna K och H.
Läxa: Sid 4-5 i skolboken. (K och H)

Tvåorna gick igenom bokstäverna J, K och L och fick skriva (eller rita) ord som börjar på de bokstäverna. De hade även diktamen som fick lämnas in.
De pratade om olika saker man kan handla i affärer och övade den vokabulären genom att leka butik.
Nya ordförklaringsspelet Barnalias användes för att träna och utveckla det aktiva ordförrådet.
Samtliga sånger inför luciafirandet sjöngs.
Alla barn fick varsitt "Läskort" som kan fyllas i när barnen själva börjar läsa böcker. Efter de första fem böckerna tar de med kortet till skolan och tilldelas då ett vitt "läsborgarmärke". Efter ytterligare fem böcker får man ett rött märke och efter fem till ett svart. Det finns märken så det räcker till alla och det går lika bra att ta läsborgarmärken nästa år.
Läxa: Stencilerna med korsord samt "Hitta djuren". Sidorna 4-5 i nya skolboken. Skriva färdigt fem ord på respektive bokstav J, K och L om de inte hunnit färdigt i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar