måndag 3 februari 2020

Byte av datum

OBS!!! lektionstillfället 21 mars har blivit framflyttat till den 28 mars. Alltså ingen undervisning den 21 mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar