lördag 9 mars 2013

Svenska skolan

Klass 1
Tema: Djur och natur

På sångstunden fick barnen välja mellan olika djurbilder som vi sedan sjöng sånger till. Vi fortsatte med att titta på bilder på naturen (öken, vattenfall, djungel, isberg, sjöar, öar etc.) och pratade om vad det var, vad som fanns där och vad man kunde göra där.
Vi sjöng sedan "Ekorren satt i granen" innan vi gick igenom dagens läxa och barnen fick visa vad de hade med sig och berätta om var de hittat föremålen.
Därefter läste vi Bamseboken om vilda djur, tittade på olika djur i en bilderbok och pratade om dessa. Barnen fick sedan färglägga bilder på djur samtidigt som vi läste sagan "Godnatt alla djur". Därefter lekte vi björnen sover, "Stoppa handen i säcken, spelade Snigelspelet och djurlotto innan vi avslutade dagen med "Tack och hej för idag".

Läxa till nästa gång:
Gör ett kollage med mamma och pappas hjälp där du klistrar in bilder på din familj och släktingar (eller ritar, barnen får själva välja), på sina hus, ett valfritt rum och på möblerna i det rummet. Mamma och pappa får gärna hjälpa till med lite stödord så det blir lättare att prata om, och gå igenom, läxan.


Klass 2
Tema: Natur och miljö

Axel fick inleda lektionen med att redovisa sina fem böcker och få sitt nya röda läsmärke vilket han givetvis var mycket stolt över. De andra barnen tycks inspireras av läsmärkena och verkar vara på god väg med läsningen!

Vi inledde sedan med att läsa en saga om hur en ärta fortplantar sig och växer. Barnen fick rita bilder till sagan. Vi samtalade om skillnader och likheter mellan djur och växter och barnen fick med grön penna skriva ner alla likheter och med grå penna skriva ner skillnaderna. Efter detta delades det ut två olika slags korsord om djur. De som kände sig säkra på stavandet och som hade gjort korsord innan fick det lite svårare korsordet, medan de yngre barnen som inte riktigt lärt sig skriva än fick det lite lättare. Alla klarade av sitt korsord galant och verkade tycka det var roligt och lite utmanande! Många ville till och med göra båda två och fick därför ta med sig ett hem och göra frivilligt.

På rasten lekte vi “Trädkull” och därefter lästes en text om vad växter och djur gör under de olika årstiderna, vilken barnen fick rita och skriva till. Sedan fick barnen arbeta ihop två och två, där den ena fick tänka på något i naturen och den andra fick ställa “ja” och “nej”- frågor för att lista ut vad den andra tänkte på. Vi avslutade med frågesportspelet om djur och natur.

Läxa till nästa gång:
Ta med något som har med ditt fritidsintresse att göra!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar