lördag 14 januari 2017

Svenska skolan, 14 januari

Lekgruppen
(Alexander, Amanda, Leonardo, Victoria och Leo)

Läsgrupp A
(Viktoria S, Anna, Tiziano och Oscar)
I yngsta läsgruppen inledde vi året med att dela ut ännu ett läsmärke, denna gång flaggmärket till Oscar.
Därefter delades de gröna lästågen ut till Anna och Tiziano och det arbetades flitigt hela lektionen. Hela klassen har nu denna arbetsbok och målet är att arbeta igenom hela under vårterminen. De får alltså gärna arbeta vidare hemma hur långt som helst, men då tillsammans med en förälder!

Läxa till nästa gång:
- Försök göra klart vinterbingot som delades ut före jul. 
- Arbeta vidare i Läståget, minst två uppslag. 
- Titta på Livet i Bokstavslandet, säsong 2 avsnitt 2, om NG-ljudet. https://urskola.se/Produkter/186575-Livet-i-Bokstavslandet-Camping
- Titta även på Livet i Bokstavslandet, säsong 2 avsnitt 3, om vokaler. https://urskola.se/Produkter/186581-Livet-i-Bokstavslandet-Vokaler


Läsgrupp B
(Natalie, Elsa, Lucas, Ingrid, Alfred och Clara) 

Vi började med att prata om olika skäl till varför man läser. Idag koncentrerade vi oss på faktatexter som man läser för att lära sig mer och bli smartare. Texten som jag idag läste för klassen handlade om samer. Innan vi läste texten undrade jag om det var någon som visste något om samer. Det var ingen som kände till dem. Efter att jag läste texten fick klasssen gruppvis svara på frågor om samer. Efteråt skulle vi ha gjort en tankekarta med alla nya saker som vi hade lärt oss om samer, men lektionstiden var redan slut så det får vi fortsätta med vid nästa lektionstillfälle. 😃


Läxa till nästa gång: 

- Läs texten om djuret. Stryk under eventuella ord som du inte förstår. Vid nästa tillfälle vill jag att alla berättar något nytt som det lärt sig av texten.Klass 1
(Aston, Leyla, Leopold och Kristian)
Idag fick vi välkomna Leyla till vår klass för första gången! Hoppas du ska trivas med oss!
Temat för dagen var känslor. Jag började med att läsa boken "Kompisen blir arg" och barnen fick då rita teckningar till boken under tiden jag läste. Vi pratade sedan om känslor och samlade de olika känslorna vi kom på i våra glosböcker. Under fikat tittade vi på två filmer om känslor från http://www.svtplay.se/bajsfilmen-dolores-och-gunellens-varld. Vi fortsatte sedan med jobba i Läståget och därefter gjorde vi ett experiment som heter "Fattig mans lavalampa". Vi avslutade sedan med dagens om Björn Borg samt lite ordpussel och boken om Vasagrisen. 

Läxa till nästa gång:
- Gör 2 sidor i läståget
- Om du vill, ta med en bok som du vill att vi ska läsa.


Klass 2
(Lucas, Ingrid, Viktoria S, Anna, Tiziano och Oscar)

Lektionen startade med "Dagens person" som idag var Björn Borg. 

Efter detta arbetade vi med vokaler. Först gick vi igenom vokalerna muntligt och skriftligt. Sedan arbetade vi speciellt med o,u,å som har olika uttal om man jämför med tex italienskan. Vi letade och hittade ord som innehöll dessa bokstäver. Eleverna fick sedan enskilt eller i par arbeta vidare med två olika övningar. 

Vi pausade lite med högläsning av boken "Kvällen när pappa lekte" av Ulf Stark. Eleverna fick under läsningen försöka förutspå handlingen. Som avslutning lekte vi en stund.


Läxa till nästa gång: 

- Gör övningen med att avsluta meningar på pappret jag delade ut. Ni får också gärna titta igenom vokalerna.Klass 3 
(Natalie, Elsa, Alfred och Clara)
Vi började med att gå igenom julläxan som alla hade gjort jättebra och detsamma gäller Jullovsbingot. Natalie som läst tio böcker fick ett nytt läsmärke, det gröna Vasaskeppet. Grattis Natalie!!! Sedan jobbade vi vidare i Språkskrinet Clown med substantiv och hur man kan sätta ihop två substantiv och få ett nytt ord. Vi jobbade också med ks-ljudet som man skriver x - t.ex. i orden häxa, lax och strax. Eftersom det fanns massor av mjuk snö ute, avslutade vi lektionen med att leka lite i den härliga snön.
 
Läxa till nästa gång: 
- Gör klart sidorna 4 och 5 i "Stava rätt" om x-ljudet. 
- Gör sidorna 22 och 23 i "öva hemma" som också handlar om x-ljudet. 
- De som inte var med när vi gjorde sidorna 8-9 och 18-21 i "Stava rätt" får gärna jobba med dessa sidor om tid finnes.

Klass 4
(Cristina, Sofia, Maya, Victoria O, Sarah, Leo, Axel och Albin)
Idag pratade vi om verben Tycka, Tänka och Tro som har ganska liknande betydelse men egentligen inte är synonymer. Vi använde sedan  våra mini-Ipads och gjorde massor av övningar på nätet för att träna hur man använder verben i rätt sammanhang.
Viktoria presenterade en av tio lästa böcker och tilldelades läsmärket Sverigerunan.
Därefter började vi ett intensivt och ansträngande arbete med dagens tema; Spännande texter. Vi pratade om vad som gör en text spännande, hur man kan inleda en text för att locka till fortsatt läsning, hur man avslutar ett kapitel på spännande sätt och vilka ord och företeelser som förmedlar spänning. Vi högt tillsammans, tränade på att skriva egna texter på ett spännande sätt och arbetade även med hur kontraster och plötsliga växlingar skapar spänning.

Läxa till nästa gång:
- Ansträng dig maximalt för att arbeta igenom häftena! Jag vet att det är mycket arbete den här gången, men jag vill ändå att du försöker komma igenom. Skriv tydligt så att du kan få feedback på dina texter. Behöver du stöd när det gäller sambandsord finns det en lista här: http://www.su.se/polopoly_fs/1.129169.1363795732!/menu/standard/file/Sambandsord.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar