söndag 19 april 2015

Läsutmaningen

I år har vi för första gången deltagit i den internationella Läsutmaningen för utlandssvenska barn.
Varje barn tävlade individuellt, men vi tävlade också gemensamt som skola.

Vårt tävlingsresultat blev 653,1.
Dessa poäng tjänades in genom att räkna ut ett genomsnittligt antal lästa minuter/barn samt hundra poäng för varje genomförd lektion inom ELK.

Om ett par dagar får vi veta hur det gick för oss i tävlingen.

Så här gick våra lektioner till:


Tävlingsgrupp F-1:

(Albin, Elsa, Alfred, Clara)


Vi började med högläsning av fabeln Grodorna som hamnade i mjölken. Vi stannade till vid svåra ord och agerade tillsammans Detektiver. Efter det fick eleverna självständigt agera Konstnärer och på så sätt beskriva det vi läst. Eleverna har bra koll på hur man ska använda dessa två läsfixare. När de var färdiga med sina bilder gjorde vi, med Cowboyens hjälp, en sammanfattning av fabeln som vi skrev upp på tavlan.


Tillsammans läste vi sedan en faktatext om Pilgiftsgrodan. På samma sätt som tidigare agerade vi Detektiver under tiden för att vara säkra på att vi förstod allt vi läste. Återigen gjorde vi en gemensam sammanfattning med hjälp av stödord.

Efter det ritade jag upp en VENN-modell på tavlan och lät eleverna gissa hur man skulle kunna använda en sådan modell. Med lite hjälp kom de fram till hur man gör. Tillsammans fyllde vi sedan i likheter och olikheter mellan de två texterna.

Eleverna tyckte det var en riktigt rolig övning och alla var involverade i arbetet.Under vår andra lektion arbetade vi med skelettet. 

Vi ritade upp en VÖL-tabell på tavlan och för den här klassen var det första gången de arbetade med en sådan. Vi gick först igenom vad vi redan visste om skelettet och märkte snabbt att vi faktiskt visste riktigt mycket! Lite svårare var det att formulera frågor om det vi ville veta. Det blev mycket funderande och långa samtal. Slutligen hjälptes vi åt att läsa texten Skelettet från ELK, letade reda på svaren på våra frågor och fyllde i sista delen av VÖL-tabellen.

"Idag har jag lärt mig att det finns 206 ben i kroppen! Det visste jag inte innan!"
Clara, 5 år

"Det var jätteroligt att arbeta med skelettet idag och jag lärde mig en hel del."
Elsa, 7 årTävlingsgrupp 2-3:

(Leo, Natalie, Axel)


Även i klass 2-3 så använde vi oss av VENN-modellen för att hitta likheter och olikheter i texterna Grodorna som hamnade i mjölken och Pilgiftsgrodan. Vi började med att först gå igenom vad en VENN-modell är och hur man använder den. 
Eleverna fick sedan arbeta parvis med texterna. De jobbade på snabbt och tyckte att texterna var roliga och intressanta. När vi fastnade vid något ord agerade vi Detektiver. Slutligen gick vi sedan igenom vad vi kommit fram till samt agerade Cowboy och sammanfattade.
I slutet av lektionen gick vi över till att läsa texten Kärlek blir till i hjärnan! Eleverna läste högt för varandra och fick sedan träna på att ställa frågor på texten.

Vår andra lektion handlade om skelettet. Till vår hjälp hade vi flera böcker och en text från ELK.

Vi utgick från en VÖL-tabell och gick först igenom vad vi visste om skelettet, därefter vad vi önskade veta och efter att parvis ha läst och sökt informationen i texterna kunde vi slutligen fylla i vad vi hade lärt oss om skelettet.

I den här klassen var det svårt att komma på saker vi redan visste om skelettet, men desto enklare att komma på vad ville få veta. Det blev många nyfikna frågor! En del så kluriga att vi inte ens hittade svaren i våra texter.


Vi avslutade lektionen med att fokusera på Detektiven. Vi läste texten Den stora jakten på häxor och skrev under läsningen upp de nya ord och uttryck som vi hittade. Vi sökte förklaringar till dessa, letade upp synonymer samt skrev nya meningar med dessa ord.

"Idag har jag lärt mig att skelettet samarbetar med hjärnan och musklerna."
Axel, 8 år.
"Om man bryter ryggraden blir man förlamad."
Leo, 9 år.


Tävlingsgrupp 4-9:
(Christina, Sofia, Victoria)

I äldsta klassen arbetade vi med två texter om Alfred Nobel: Alfred Nobel – en mångsidig man och Testamentet – Nobels sista vilja.

Först fick eleverna en lista med svåra ord, tagna från texterna, där de fick agera Detektiver. De började med att försöka diskutera sig fram till ordens betydelse och fick sedan även söka med iPad. Vi gick därefter igenom listan tillsammans.

Sedan blev det högläsning av den första texten. Vi stannade ofta till för att vara säkra på att alla hade förstått det vi läst. Eleverna tyckte att texterna var lite svåra att förstå, men genom att arbeta tillsammans så fungerade det bra.

Vi sammanfattade texten i punktform för att senare kunna använda i VENN-modellen, som eleverna redan känner till. Samma arbete gjorde vi därefter även för den andra texten, för att slutligen fylla i vår VENN-modell.


Även i den här klassen valde vi att avsluta med att läsa texten Kärlek blir till i hjärnan! och träna på att ställa egna frågor.Andra lektionen arbetade vi med skelettet. Vi utgick från VÖL-tabellen och gick först igenom vad vi visste om skelettet, därefter vad vi önskade veta och till sist fyllde vi i vad vi hade lärt oss efter att ha läst texter om skelettet. Vi kom på många intressanta frågor som vi ville veta svaret på, för det fanns mycket vi inte visste. Till vår hjälp hade vi flera böcker och även en text från ELK. Vi arbetade självständigt med att läsa och söka svaren och gick sedan igenom dem tillsammans.


Vi avslutade lektionen med att fokusera på Detektiven.  Vi läste texten Den stora jakten på häxor och skrev upp nya ord och uttryck som vi sökte förklaring till. Vi letade också reda på synonymer till orden samt skrev nya meningar där vi använde dessa ord. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar