lördag 9 april 2016

Svenska skolan, 9 april

Läsgrupp A
Vi läste Bockarna Bruse och barnen fick klippa måla och klistra om hur de själva uppfattade boken som vi sedan pratade kring.

Läxa till nästa gång:
- Måla en 3-4 bilders saga som vi vid nästa tillfälle skall berätta för varandra. (Träna igenom allt på svenska så att det flyter på bra).


Läsgrupp B
Vi inledde dagen med att prata om Läsutmaningen som alla arbetat hårt med! Anna fick ta emot sitt allra första läsmärke efter att ha presenterat boken "Monstermaskerad".
Därefter plockade vi fram läsfixarkorten och medan vi läste boken "Lotta har tråkigt" arbetade vi med Spågumman för att förutspå innehållet samt med Detektiven för att klura ut betydelsen av nya ord. 
Sista stunden arbetade vi med ordkort och våra Läståget.

Läxa till nästa gång:
- Arbeta vidare med Läståget. Så långt du vill, men minst ett par sidor. Kommer du till en uppgift där du behöver lärarens hjälp kan du hoppa över den.
- Kom ihåg att ta med läsfixarkorten även i fortsättningen.


Läsgrupp C
Vi började dagen med att prata om läsutmaningen som eleverna deltagit i. De fick berätta lom vad de läst och hur många minuter. Alla eleverna hade läst flitigt under lovet!
Efter det läste vi texten "Drakens håla"  och började fylla i Spågummans läslogg.

Läxa till nästa gång:
- Läs texten "Drakens håla" igen och gör färdigt Spågummans läslogg.


Klass 1
Idag hölls hela lektionen utomhus. Vi fikade och läste boken "Det kittliga fåret". Det blev sedan lek med eleverna i klass 2.

Läxa till nästa gång:
- Agera konstnärer! Läs en bok tillsammans med en vuxen eller syskon. Måla sedan en teckning som visar vad boken handlade om.


Klass 2
Vi tog med oss fikat ut och hade fika paus med klass 1. Efter fick barnen en riktigt friluftsdag men lekar, bokläsning i gungan mm. Sedan gick vi tillbaka in för att lyssna på när Lucas skulle redovisa sin bok för att få guldälgen.

Läxa till nästa gång:
Samma läxa som innan (årstiderna,  eftersom inte alla var klara).


Klass 3
Idag jobbade vi på med Läståget. Vi har en bit kvar innan alla har gjort klart den blå boken. 
Alfred fick Pippi-läsmärket för 65 lästa böcker på svenska - fantastiskt! 
Den sista stunden lekte vi "hänga gubbe". Eleverna gillar det jättemycket! Om man vill kan man gå in på www.elevspel.se under fliken svenska, där det finns det många bra spel som tränar svenskan. Bl.a kan man spela just "hänga gubbe". Ett bra tips för en regnig eftermiddag!
 
Läxa till nästa gång:
- Gör klart läxan med "En och ett" som delades ut under förra lektionen. Nästa gång ska vi gå igenom stencilen och jobba vidare med substantiv så glöm inte detta. 
- Läs om Isa och svara på frågorna (stencil som delades ut under denna lektionen).


Klass 4
Vi har jobbat med flera olika svenska ljud och dess stavningar under skolåret och idag var det så dags för sj-ljudet, som är ett av de svåraste ljuden att stava rätt. Eleverna fick 7 kort var med olika ord som innehåller sj-ljudet. De fick presentera orden och skriva upp dem i rätt rad på tavlan, med den rätta sj-ljudsstavningen. Det blev hela 11 rader med 11 olika stavningar på sj-ljudet. Svårt men ganska kul ändå!
 
Albin presenterade "Dagens person: Marcus Person" och Maya presenterade "Dagens plats: Treriksröset".
Vi fortsatte med övningarna med SJ-ljudet och avslutade dagen med att arbeta i våra individuella studieplaner.

Läxa till nästa gång:
- För de som har "Skriv nivå 6": sidan 26-33.
- För de som har "Språkskrinet Detektiv": sidan 36-37.
- Öva på listan med sj-ljudsord (kolumnerna här nedanför), så att du kan stavningen. Vi ska ha prov på dessa ord nästa gång.
- Gå in på www.elevspel.se under fliken svenska. Gör övningarna under "stavning sj-ljudet" och "övning i sj-ljudet" (alla nivåer). Pröva även någon nivå (eller så många du vill) i spelen "sj-ljudet med ch, sch, sh", "stava olika sche-ljud" och "sj-ljudet med si, ssi, ti"
- Gå in på "Stava lätt". Gör Sj-ljudet, välj nivå och gör några övningar.

Läxa till nästnästa gång (30/4):
- Läs minst en bok och förbered dig så du kan presentera den kort.  Dagens person: Marcus Persson

Dagens plats: Treriksröset 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar