söndag 28 januari 2018

Svenska skolan 27 januari

Bokklubben
Tills idag hade alla läst en bok de själva valt. Det var första och sista delen av Pax, första delen av Drakriddarna och en av böckerna om Trädkojan.

Utan att få titta på böckerna pratade vi om vad som brukar finnas med på omslagets framsida och baksida. Vi använde en annan bok som exempel och fick sedan försöka göra egna omslag till de böcker vi just läst. Det var ganska svårt att skriva texten till baksidan!

Slutligen presenterade vi våra bokomslag för den äldre klassen.

Läxa till nästa gång:
- Läs ”Jakten på den perfekta luggen” och skriv upp nya ord i ditt bokklubbshäfte.


 

Ateljèn
Läxan till idag var att skriva en text ”bortom raderna” till den bild vi valde förra gången. Alla fick läsa upp sina texter och vi tittade på bilderna och funderade över hur tankarna hade gått.
Vi fortsatte sedan med att prata om inspiration till skrivande. Tillsammans gjorde vi en inspirationskarta på tavlan. Vi började med ett enkelt substantiv (blomma) och alla fick sedan fylla på vad de tänkte på när de hörde ordet. Blomma - sommar - midsommar - Sverige - släkt - farfar - pappa - rolig - cirkus - artist...
Slutligen fick alla göra en egen inspirationskarta, vilket var jättekul!! Tillsammans valde vi ut ett ord från var och ens inspirationskarta som på något sätt ska ligga  till grund för nästa text. Elsas ord är CIRKUS, Alfreds ord är GRÄS och Claras ord är SNÖ.

Läxa till nästa gång:
- Gör en egen inspirationskarta (om du inte gjorde det på lektionen). Låt någon vuxen välja ett av orden som ska få inspirera till texten. Skriv en text, berättelse, novell, artikel eller en hel bok! 😃😅


Språklära
Vi började dagens språklära med att ha ett litet prov på de homofoner vi hade lärt oss till idag. Homofoner är alltså svenska ord som uttalas lika men stavas och betyder olika saker. Sedan passade vi på att gå igenom homofonernas kompisar, d.v.s. homonymer (ord som uttalas och stavas lika, men betyder olika saker) och homografer (ord som stavas lika, men uttalas och betyder olika saker). Nu tycker vi att vi kan detta!
Maria delade sedan ut en lista över alla de svenska ordklasserna - 9 stycken. Det pappret ska vi alltid ha med oss till lektionerna som en minneslapp och så att vi vet att vi med tiden har lärt oss något om alla de nio ordklasserna och vad de betyder.
Vi fortsatte att jobba enskilt eller i små grupper. Språkskrinetgruppen jobbade i sin bok med olika tidsuttryck på sidan 35 och med att byta ut ordet "jätte" i olika meningar för att inte texten ska bli så ensidig (sidan 29). De äldre eleverna jobbade med en text där de skulle sätta in punkt, stor bokstav och kommatecken på rätt ställe. Det var ganska svårt.
Nästa gång börjar tävlingen "läsutmaningen" med gemensamma lektioner. Alla kan redan nu börja leta efter böcker som ni vill läsa när den självständiga läsningen börjar under påsklovet (och veckan efter) den 30 mars till den 12 april.

Läxa: Språkskrinetgruppen: Se till att du har gjort alla sidorna som vi skrev upp på tavlan och som finns med på bilden här i bloggen. De som inte var med idag ska göra sidan 29 och sidan 35.
Zickzackgruppen: Läs ett kapitel i textboken och gör övningarna i övningsboken.

Rivstartgruppen: Jobba på så mycket ni kan och har tid med, minst 30 minuter.


Svenskpatrullen
Idag var vi endast 1 elev. Med tanke på att det nu är semletider i Sverige startade vi lektionen med att läsa en text om semlor och svara på lite frågor till texten. Sedan fortsatte att vi att arbeta lite med synonymer. Efter cirka 1 timmas arbete anslöt vi till Smartisarna . Tillsammans monterade vi semlor och lekte sedan en lek där varje elev fick dra en lapp med ett uppdrag som skulle utföras i klassrummet. Sedan delade vi in oss i två grupper och ägnade resten av lektionen med att spela olika spel; spökjakten, ordjakt,  synonymfläta och memory.

Läxa till nästa gång blir att komma på synonymer till orden i häftet samt att göra klart pappret med att skriva in ord i meningarna.

Smartisarna:
Vi började dagen med förhör utav de vanligt förekommande orden. Alla var jätteduktiga och hade nästa alla rätt. Bra jobbat! Vi jobbade sedan vidare med den text som de hade i läxa. Vi läste igenom den igen tillsammans och sen besvarade vi frågorna. Efter genomgången av läxan slog vi oss samman med Svenskpatrullen eftersom det bara var Ingrid där idag. Titta på texten till Svenskpatrullen för att se vad vi gjorde tillsammans.

Läxa till nästa gång:
Kuvert med vanlig förekommande ord. Skriv en mening för varje ord, som innehåller ordet.
Språkskrinet Läsförståelse s.10-11Stjärnorna

Vi började dagen med att gå igenom läxan, de som inte blev helt klara hemma fick hjälp med att göra färdigt på skolan. Sedan fortsatte vi med läxförhöret, alla fick tre nya ord att lära in och det gick jättebra för alla, Kristian får även skriva ordet. Innan vi tog en fika paus pratade vi om "Alla hjärtans dag" och dess betydelse. Vi påbörjade med att måla små hjärtan i trä och under tiden de stod och torkade tog vi en fikapaus och läste ur den Röda Barnkammarboken "Grodkungen och Henrik med järnbanden". Vi gjorde färdigt våra hjärtan och avslutade dagen med att leka " Vad fanns på brickan?" och dansa och sjunga till små grodorna.

Läxa:
Glosor:
CYKEL, SKOR, PÄRON

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar